Facebook Statistics

Návšteva veľvyslanca Maďarska na pôde ministerstva

12-10-2010

Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Maďarskej republiky pána Antala Heizera a štátneho radcu Lajosa Váradiho.

Na zdvorilostnej návšteve, ktorá sa konala na pôde ministerstva, pán Heizer oficiálne poďakoval ministrovi za poskytnutie pomoci na odstraňovanie následkov ekologickej katastrofy v Ajke. Minister Simon považuje za samozrejmé, že Slovensko svojmu južnému susedovi pomohlo a v prípade potreby tak urobíme opäť. Maďarská vláda bude v najbližšom období pri riešení tejto nešťastnej udalosti potrebovať každého odborníka. V okolí Kolontáru sa dobudovala nová ochranná hrádza, ktorá zabráni ďalšej podobnej katastrofe.

Na stretnutí sa partneri venovali aj Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ a pripomenuli potrebu jej presadzovania ako jediného systémového riešenia pre európskych poľnohospodárov.

Minister si s veľvyslancom Heizerom vymenil spoločné pohľady na tému „Tokaj“ a zdôraznil nemennosť svojho stanoviska z roku 2004. Podľa ministra Simona Tokaj by mal byť akýmsi symbolom prehlbovania spolupráce medzi oboma krajinami.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood