Facebook Statistics

Nový nominant na funkciu Stáleho predstaviteľa SR pri FAO

30-09-2010

Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon dnes do funkcie stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky pri FAO (Food and Agricultural Organization) v Ríme navrhol Ing. Denisu Medveďovú.

Ing. Denisa Medveďová sa narodila 31. marca 1977 v Bratislave. V roku 2000 úspešne ukončila vysokoškolské štúdium medzinárodného obchodu na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobila v Sekcii medzinárodnej spolupráce a európskej integrácie Ministerstva pôdohospodárstva SR. Od roku 2006 do roku 2010 zastávala diplomatický post tajomníčky Stálej misie SR pri OECD v Paríži. V súčasnosti pôsobí na Odbore zahraničnej koordinácie Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR. Plynule ovláda anglický, francúzsky a nemecký jazyk.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood