KORONAVÍRUS

Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín je dočasne pozastavené

03-04-2020

Usmernenie agrorezortu k platnosti alebo k získaniu osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa zákona o rastlinolekárskej starostlivosti.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)