Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Odborný seminár Tvorba a udržiavanie verejných priestranstiev

22-10-2012

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu organizuje sériu seminárov zameraných na tvorbu a rekonštrukcie verejných obecných priestorov, parkov, cintorínov a priestorov pre športové a voľnočasové aktivity v obci so zachovaním tradičných hodnôt a špecifík vidieckeho prostredia. Semináre sa budú konať v obciach na západnom (Kolíňany, 30.10.2012), strednom (Dobrá Niva, 07.11.2012) a východnom (Miklušovce, 15.11.2012) Slovensku. Záujemcovia môžu nájsť bližšie informácie na stránke www.nsrv.sk, prostredníctvom odkazov:

Kolíňany: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=6&article=468

Dobrá Niva: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=6&article=474

Miklušovce: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=6&article=484