Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Odmietame úmyselné poškodzovanie záujmov Slovenska

23-06-2023

Ešte včera v noci (22. 6. 2023) boli všetci zadržaní zamestnanci MPRV SR a PPA po vypočutí OČTK prepustení, aby si dnes mohli riadne plniť svoje pracovné povinnosti. Neboli preukázané dôvody na ich ďalšie zadržiavanie alebo vznesenie obvinenia.

MPRV SR odmieta politikárčenie a nebude participovať na predvolebnej kampani, ktorá zúri v našej spoločnosti, rovnako ako odmieta aj zneužívanie rezortu na úmyselné poškodzovanie záujmov Slovenska.  Plne sa hlásime k idei vládneho kabinetu Ľudovíta Ódora, ktorého cieľom je upokojiť spoločenskú situáciu v našej krajine a apoliticky doviesť agrorezort k najbližším voľbám na Slovensku. Odmietame cielenú a manipulatívnu medializáciu včerajšieho zásahu, s vopred pripraveným mediálnym plánom  neúspešných politických kandidátov a politikov.

„Naším absolútnym záujmom je udržať transparentne nastavenú a očistenú platobnú agentúru, ochrániť ju pred systematickým, premysleným a koordinovaným útokom organizovanej skupiny. Dlhodobo je vystavovaná pokusom zmariť vyšetrovania a zlikvidovať dôkazy v kauzách z minulých období. Momentálne stojíme pred historickou možnosťou znížiť investičný dlh. Nechceme, aby ktokoľvek znemožnil kontrakty pre našich farmárov a potravinárov za takmer 400 miliónov EUR cez PPA, ktoré môžu začať prúdiť k menovaným už v letných mesiacoch,“ povedal na margo včerajších udalostí v rezorte minister Jozef Bíreš.

Cieľom vykonšpirovaných obvinení sa stala aj audítorská autorita, za pomoci ktorej bol na PPA vykonaný obrovský kus práce a zavŕšený proces očisty tejto  inštitúcie. Nad rámec ich bežných povinností boli súčasťou celého transformačného procesu urobené forenzné skúmania, predakreditačné posúdenia, boli prítomní na všetkých vyšetrovaniach a auditoch, či finálnych posúdeniach výpočtov rizík a chýb. V tejto súvislosti sa MPRV SR ospravedlňuje svojim partnerom, ale aj rodinným príslušníkom všetkých zadržaných, ktorí boli včerajším zásahom postihnutí.

MPRV SR vyzýva ministra vnútra SR, aby  preveril primeranosť, rozsah a spôsob včerajšieho zásahu, ako aj opodstatnenosť a pravdivosť informácií k nemu vedúcich.

MPRV SR vyzýva médiá, aby nepodliehali fabuláciám a konšpiráciám, aby narábali len s overenými faktami a prestali v snahe o získanie senzácie frustrovať spoločnosť. Vyzývame novinárov k spoločenskej zodpovednosti, keďže nielenže kreujú verejnú mienku, ale ich mediálne výstupy sú zdrojom informácií o dianí na Slovensku aj pre Európsku komisiu, ktorá stále nepovedala definitívne slovo k našej minulosti a stále nám zadržiava za minulé obdobie 25 % prostriedkov, ktoré znáša náš štátny rozpočet. Veríme, že sa spoločne zasadíme za zdravý agrorezort, ktorý sa konečne zbaví káuz z minulosti a ich vplyvu na našu krajinu.

Všetci včera predvedení zamestnanci MPRV SR i spolupracujúci generálny riaditeľ PPA oceňujú samotný prístup OČTK a ich profesionalitu.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood