Facebook Statistics

Otvorený úrad EFSA

04-04-2017

„Práca verejných inštitúcií, konkrétne tých, ktoré zabezpečujú zdravie verejnosti, by mala byť čo najprístupnejšia a najtransparentnejšia“ uvádza výkonný riaditeľ Úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) Bernard Url. V tomto videu približuje svoju víziu „otvoreného úradu EFSA“. Úrad nepretržite pracuje na zlepšení prístupu k dátam a zlepšeniu chápania svojich vedeckých procesov. No chce to ísť hlbšie a zapojiť viac ľudí, ktorí môžu prispieť do spoločného fondu vedeckých informácií, alebo priniesť do svojej práce inovatívne prístupy a náhľady.

Link na video: https://www.youtube.com/watch?v=RVtzGfknBx0

 

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood