Facebook Statistics

Oznam

19-12-2014

Na základe § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo 17. 12. 2014 na funkciu riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik.

Výberového konania na funkciu  riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik sa zúčastnili štyria uchádzači. Na základe výsledkov výberového konania výberová komisia vybrala Ing. Eduarda Krcha do funkcie riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood