Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

04-06-2013

Riadiaci orgán – Národná rozvojová agentúra Maďarska v súčinnosti s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika 2007-2013 vyhlasuje výberové konania na pozíciu 1 programového manažéra, na pozíciu 1 finančného manažéra a na pozíciu riaditeľa Spoločného Technického Sekretariátu v Budapešti. Termín podania žiadostí je 25. jún 2013. Bližšie informácie sú zverejnené v prílohe.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood