Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu člena Dozornej rady š. p. Lesy SR Banská Bystrica

04-10-2007

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo dňa 03. 10. 2007  na funkciu  člena Dozornej rady š. p. Lesy SR Banská Bystrica.

Výberového konania na funkciu člena Dozornej rady štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica sa zúčastnili 3 uchádzači. Podľa výsledkov hodnotenia výberovej komisie sa úspešní uchádzači umiestnili v poradí: 1. Ing. Ján Malko, CSc., 2. Ing. Roman Wagner.

Na funkciu člena Dozornej rady  bol vybratý Ing. Ján Malko, CSc.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood