Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra

15-04-2013

Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu  generálneho riaditeľa  Národného lesníckeho centra,  ktoré sa konalo 10. apríla 2013.

Výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra sa zúčastnili dvaja uchádzači. Podľa výsledkov výberovej komisie  sa umiestnil  na 1. mieste  Ing. Martin Moravčík, CSc. a  bol vybratý na funkciu generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood