Facebook Statistics

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu so sídlom v Nitre

14-07-2006

Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo dňa 11. 07. 2006 na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu so sídlom v Nitre. Výberového konania sa zúčastnili štyria uchádzači: Prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., JUDr. Marieta Okenková, Prof. Ing. Ladislav Hetényi, PhD. a Ing. František Debre, PhD. Podľa zhodnotenia výsledkov výberová komisia určila poradie uchádzačov, ktorí splnili požadované kritériá hodnotenia:

  1. JUDr. Marieta Okenková
  2. Prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
  3. Prof. Ing. Ladislav Hetényi, PhD.
  4. Ing. František Debre, PhD.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood