Facebook Statistics

200 Generálny tajomník služobného úradu

Zuzana Nouzovská, Ing.
generálna tajomníčka služobného úradu
Telefón: 59266-246

201 Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu

Cvetana Kučerková, JUDr.
riaditeľka kancelárie GTSÚ
Telefón: 59266-244

Zuzana Režná
Telefón: 59266-246

Marek Talapka, JUDr. PhD.
Telefón: 59266-397

210 Osobný úrad

Ľubica Turkotová, JUDr.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-204

Alexandra Dúžeková, Mgr.
Telefón: 59266-191

Jana Hruštincová, PhDr.
Telefón: 59266-217

Monika Magdová, JUDr.
Telefón: 59266-173

Robert Ondrušek, Ing.
Telefón: 59266-208

Ladislav Oravec, Ing.
Telefón: 59266-206

Nataša Pintérová, Ing.
Telefón: 59266-174

Miroslav Rafaj, PhDr.
Telefón: 59266-295

Katarína Rišpánová, Mgr.
Telefón: 59266-137

Lucia Takáčová
Telefón: 59266-207

230 Odbor príslušného orgánu k platobnej agentúre

Vincent Danko, Mgr.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-503

Daniela Galková
asistentka
Telefón: 59266-505

Andrej Borza, Mgr.
Telefón: 59266-593

Viera Jurinová, Mgr.
Telefón: 59266-594

240 Odbor hospodárskej správy a služieb

Martin Ležák, Mgr.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-163

Janka Filová
sekretárka riaditeľa odboru
Telefón: 59266-162
Fax: 59266-161

243 Oddelenie prevádzky budov a autodopravy

Blažej Pánik, Mgr.
poverený vykonávaním funkcie vedúceho
Telefón: 59266-107

Richard Horváth
údržbár
Telefón: 59266-104

Vladimír Badida, Ing.
Telefón: 59266-143

Pavol Botík, ml.
Telefón: 59266-146

Peter Burda
Telefón: 59266-104

Milena Hricová
Telefón: 59266-145
Fax: 59266-569

Igor Malinovský
Telefón: 59266-167

Ján Soviš
Telefón: 59266-134

Aneta Volná, RNDr.
Telefón: 59266-136

244 Oddelenie správy majetku štátu a registratúry

Anna Vlčejová, Mgr. Ing.
vedúca oddelenia
Telefón: 59266-166

Ľudmila Blahovcová, Bc.
podateľňa
Telefón: 59266-115

Dana Valkovič Bartová, Bc.
registratúra
Telefón: 59266-140

Jana Czinegová
registratúra
Telefón: 59266-106

Jana Fabianová
podateľna Dobrovičova
Telefón: 59266-750

Janka Brzobohatá
Telefón: 59266-125

Veronika Končeková, Ing.
Telefón: 59266-108

Pavol Kučera, Ing.
Telefón: 59266-147

Marta Nagyová
Telefón: 59266-165

Ľubica Riedelová, Ing.
Telefón: 59266-135

Zlata Schniererová, PhDr.
Telefón: 59266-144

250 Odbor organizačný

Stanislava Kovaničová, Ing.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-486

Mária Dubčeková, Ing., Bc.
Telefón: 02/59 266 485

Filip Hörömpöli, JUDr.
Telefón: 59266-574

Petra Kmecová, JUDr.
Telefón: 59266-356

Beáta Rajnícová, Ing.
Telefón: 59266-427

Ivana Šenkáriková, Mgr.
Telefón: 59266-575

260 Odbor verejného obstarávania

Emília Gregorová, Ing.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-232

Javer Gusejnov, JUDr.
Telefón: 59266-234

Patrícia Juríčková, Ing.
Telefón: 59266-272

Ján Lipták, Ing.
Telefón: 59266-231

Jana Sagáčiková, Ing.
Telefón: 59266-267

Mária Sipľáková, Ing.
Telefón: 59266-233

270 Útvar rezortnej informatiky

Ladislav Turányi, Ing.
pov. vyk. funkcie generálneho riaditeľa
Telefón: 59266-182

Adriana Minarovičová
asistentka
Telefón: 59266-120

271 Odbor stratégie a štandardov IT

Martin Kožányi, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-176

Oliver Petrus, Ing.
Telefón: 59266-122

Jakub Soldán, Mgr.
Telefón: 59266-117

272 Odbor implementácie IT

Peter Halada, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-124

Martin Beňo
Telefón: 59266-128

Pavol Horváth, Ing.
Telefón: 59266-131

Tatiana Hrušovská, Ing.
Telefón: 59266-118

Peter Vavro Mgr.
Telefón: 59266-178

273 Odbor prevádzky IT

Jozef Sólymos, Mgr.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-175

Lukáš Kollár
technik
Telefón: 59266-184

Roman Branderský, Mgr.
Telefón: 59266-171

Róbert Červenec, Ing.
Telefón: 59266-177

Ľubomír Jánoš, Ing.
Telefón: 59266-183

Jana Míchelová, Mgr.
Telefón: 59266-270

Michal Pakši
Telefón: 59266-296

274 Odbor kyberbezpečnosti a ochrany údajov

Ladislav Turányi, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa odboru
Telefón: 59266-182

Petra Hudáková, Ing.
Telefón: 59266-121

280 Odbor riadenia a kontroly technickej pomoci Programu rozvoja vidieka

Petra Benková, Mgr.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-320

Dana Janičinová, Ing.
Telefón: 59266-323

Katarína Kudláčová, Mgr.
Telefón: 59266-322

Kristína Páleníková, Mgr.
Telefón: 59266-325

Tomáš Porubský, JUDr.
Telefón: 59266-324

Milan Škultéty, Mgr.
Telefón: 59266-326

290 Protikorupčné oddelenie

Miroslav Krajčír, Ing.
pov. vykonávaním funkcie vedúceho
Telefón: 59266-466

Martin Bencko, Mgr.
Telefón: 59266-395

Dominik Karaffa, Mgr.
Telefón: 59266-396


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood