Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA

24-09-2020

Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok druhého kola výberového konania na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, ktoré sa konalo 23. septembra 2020 v Bratislave.

Do druhého kola výberového konania na obsadzovanú funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA postúpil a zúčastnil sa ho uchádzač: Ing. Ján Marhefka.

Výberová komisia v druhom kole a v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila odborné znalosti,  kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzača, a na základe celkového zhodnotenia výsledkov výberová komisia konštatuje, že Ing. Ján Marhefka získal v druhom kole 171 bodov a splnil hranicu úspešnosti stanovenú a schválenú výberovou komisiou (min. 70%) aj v druhom kole výberového konania. Ing. Ján Marhefka dosiahol a spolu získal celkovo 254 bodov (súčet bodov v I. a II. kole) z možných 265 bodov. Na základe vyššie uvedených skutočností, výberová komisia určila nasledovné poradie podľa počtu celkového bodového hodnotenia na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA a to:

  1. Ing. Ján Marhefka

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania a určenia poradia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať Ing. Jána Marhefku za riaditeľa príspevkovej organizácie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA.