Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

03-06-2009

Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa  Centra výskumu živočíšnej výroby, Nitra, ktoré sa konalo 02. 06. 2009.

Výberového konania na funkciu riaditeľa Centra výskumu živočíšnej výroby sa zúčastnila jedna uchádzačka: Ing. Janka Beresecká.

Podľa zhodnotenia výsledkov výberového konania výberová komisia rozhodla, že Ing. Janka Beresecká vyhovela stanoveným požiadavkám. Dňom 15. júna 2009 bude vymenovaná do funkcie riaditeľky Centra výskumu živočíšnej výroby, Nitra.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood