Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

22-04-2008

Na základe ustanovenia § 5 odst. 6 zákona č. 552/2003 Zb. z. o výkone práce vo verejnom záujme oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva v Banskej Bystrici, ktorý je súčasťou Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu v Nitre.

Výberového konania na funkciu riaditeľa sa zúčastnili 4 uchádzači: Ing. Branislav Vavro, Ing. Stela Jendrišáková, PhD., Ing. Jozef Čunderlík, PhD. a Ing. Vladimír Boroš, PhD.. V poradí úspešných uchádzačov sa podľa bodového hodnotenia umiestnili nasledovne:

1. Ing. Branislav Vavro
2. Ing. Stela Jendrišáková, PhD.
3. Ing. Vladimír Boroš, PhD.
4. Ing. Jozef Čunderlík, PhD.

Do funkcie riaditeľa VÚTPHP bude dňom 15.5.2008 vymenovaný Ing. Branislav Vavro.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood