Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

16-07-2013

Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Agentúry Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied,  ktoré sa konalo  12. 07. 2013.

Výberového konania na funkciu riaditeľa Agentúry Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied sa zúčastnil jeden uchádzač. Výberová komisia rozhodla, že Ing. Vojtech Brestenský, CSc.  vyhovel stanoveným požiadavkám.

Na funkciu riaditeľa  Agentúry Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied  navrhla výberová komisia vymenovať Ing. Vojtecha Brestenského, CSc.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood