Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Poľnohospodári dostali miliardu EUR

10-12-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) vyplatilo  poľnohospodárom 1 miliardu EUR.  Agrorezort týmto číslom dokazuje, že transformácia  poľnohospodárskej finančnej inštitúcie, ktorá získala 15. októbra 2021 trvalú akreditáciu, bola úspešná a v súčasnosti vykonáva svoje poslanie plnohodnotne a transparentne.

Potvrdzuje to aj vyjadrenie generálneho riaditeľa PPA Jozefa Kissa: „Miliarda EUR na účtoch farmárov je veľkým zadosťučinením za tie predchádzajúce roky, keď agentúra nemohla vyplácať podpory pre pozastavenú akreditáciu. Podarila sa nám veľká vec a naše úsilie a nasadenie pre dosiahnutie súčasnej pozície agentúry stáli za to. Trvalá akreditácia a posun PPA od októbra 2021 je prísľubom do budúceho obdobia pre poľnohospodárov, že sa na nás môžu spoľahnúť.“

Agrorezort považuje za dôležité, aby bola PPA aj v budúcom roku dobrým partnerom pre poľnohospodárov, farmárov, potravinárov, vinárov, včelárov, lesníkov a pre ďalších podnikateľov v tomto sektore. Ako uzatvára minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan: „Napomôže tomu aj  schválený Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 – 2027, vďaka ktorému bude môcť poľnohospodársky a potravinársky sektor za toto programové obdobie získať celkovo vyše 4 miliardy EUR.“

Všetky dobré správy z adventného kalendára nájdete TU.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood