Facebook Statistics
Značka Kvality

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny - IYFV 2021

30-04-2021

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny - IYFV 2021

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo rok 2021 za Medzinárodný rok ovocia a zeleniny. Dôvodom na vyhlásenie roku bola naliehavá potreba zvýšenia povedomia o výživových a zdravotných výhodách konzumácie ovocia a zeleniny, presadzovanie zdravej výživy prostredníctvom trvalo udržateľnej výroby a spotreby ovocia a zeleniny.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny je jedinečnou príležitosťou na zvýšenie povedomia o dôležitej úlohe ovocia a zeleniny v ľudskej výžive, potravinovej bezpečnosti a zdraví a tiež pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Ciele kampane:

 • Zvyšovanie povedomia a zameranie pozornosti na výživové a zdravotné výhody konzumácie ovocia a zeleniny.
 • Podpora rozmanitej, vyváženej a zdravej výživy a životného štýlu konzumáciou ovocia a zeleniny.
 • Znižovanie odpadu v oblasti produkcie a spracovania ovocia a zeleniny.
 • Podpora produkcie ovocia a zeleniny, ktorá prispieva k udržateľným potravinovým systémom.
 • Lepšia udržateľnosť skladovania, prepravy, spracovania, maloobchodu, znižovania odpadu a recyklácie, ako aj interakcie medzi týmito procesmi.
 • Integrácia drobných poľnohospodárov vrátane rodinných farmárov do miestnej, regionálnej a globálnej výroby.
 • Prijímanie inovatívnych prístupov a technológií v boji proti strate a plytvaniu ovocím a zeleninou.

Kľúčové posolstvá:

 • Ovocie a zelenina majú množstvo zdravotných výhod, vrátane posilnenia imunitného systému, ktoré sú nevyhnutné pre boj proti podvýžive vo všetkých jej formách a pre celkovú prevenciu chorôb.
 • Ovocie a zelenina by sa mali konzumovať v primeranom množstve každý deň ako súčasť rozmanitej a zdravej výživy.
 • Inovácie, zdokonalené technológie a infraštruktúra sú rozhodujúce pre zvýšenie efektívnosti a produktivity v dodávateľských reťazcoch ovocia a zeleniny s cieľom znížiť straty a plytvanie potravinami.
 • Pestovanie ovocia a zeleniny môže prispieť k lepšej kvalite života rodinných farmárov a ich spoločenstiev. Generuje príjem, vytvára živobytie, zlepšuje potravinovú bezpečnosť a výživu a zvyšuje odolnosť prostredníctvom trvalo udržateľných miestnych zdrojov a zvýšenej agrobiodiverzity.
 • Priamo z farmy na stôl.

„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporuje medzinárodný rok ovocia a zeleniny“

„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporuje slovenských pestovateľov ovocia a zeleniny“


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood