Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na odborné semináre

28-04-2010

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) Vás srdečne pozýva na seminár/ školenie pre
prvovýrobcov a spracovateľov produktov z oblasti poľnohospodárstva zameraný na informovanie
a vzdelávanie v problematike efektívneho využívania služieb „web digitálneho geografického “podnikového zošitu / knihy parciel“ a nadväzujúcich aplikácií“ .

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood