Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na seminár

13-02-2012

Vážení chovatelia, zástupcov stravovacích zariadení

Pre zdravú výživu obyvateľstva je dôležité, aby sa na Slovensku obnovila tradícia konzumácie produktov pochádzajúcich z chovu oviec a kôz. Medzi tieto produkty patria výrobky z mlieka - syry, oštiepky, parenice, korbáčiky, žinčica, ale aj ovčie a kozie mäso.

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku aj v tomto roku organizuje pre chovateľov oviec a kôz a zástupcov gastro-zariadení na Slovensku kontraktačno-predajné semináre. Cieľom týchto podujatí je propagácia ovčiarskych výrobkov a výchova salašného personálu pri výrobe, spracovaní a realizácií mliečnych a mäsových výrobkov. V rámci seminárov sa uskutočnia školenia k príručke HACCP na ovčie mlieko a výrobky z ovčieho mlieka, školenia k hygienickým požiadavkám pri predaji konečnému spotrebiteľovi a zabezpečenia ich uplatňovania v praxi. Prvý deň školenia bude venovaný problematike spracovania mlieka a systému predaja konečnému spotrebiteľovi a druhý deň bude zameraný na prezentáciu spracovania ovčieho mäsa s praktickou ukážkou spracovania jahňacieho mäsa mediálne známym majstrom mäsiarom Františkom Kšánom. Zároveň na tento deň budú pozvaní aj zástupcov reštaurácií, jedální a stravovacích prevádzok, ktorí sa budú môcť priamo stretnúť s chovateľmi, a nájsť si svojho baču, ktorí im zabezpečí dodávku kvalitného ovčieho mäsa, mlieka a výrobkov z nich.

Odborným garantom seminárov je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky.

Semináre sa uskutočnia:

21.2.-22.2.2012-Žilina, Stredné odborné učilište stavebné, Tulipánová 2

28.2. - 29.2.2012-Sabinov, Združená stredná škola, SNP 16

6.3. – 7.3. 2012-Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80

 

Pozvánky s návratkami na prihlásenie sa na semináre nájdete v prílohe alebo priamo na webovej stránke www.zchok.sk

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood