Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na vzdelávací kurz

04-03-2009

OPTIMALIZÁCIA HOSPODÁRENIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV

Termíny kurzov:

  • 20. – 24. apríl 2009, miestnosť J2
  • 11. – 15. máj 2009, miestnosť J2
  • október, november 2009 (presné termíny včas oznámime)


Miesto konania:
Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra

Vzdelávací kurz je financovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, Opatrenie 1.6 „Odborné vzdelávanie a informačné aktivity“.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood