Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Prednáška Marion Jansen z OECD priniesla vítaný nadhľad pri tvorbe dlhodobých politík na ochranu nášho poľnohospodárskeho trhu

15-11-2023

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) privítalo na svojej pôde riaditeľku direktoriátu pre obchod a poľnohospodárstvo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Marion Jansen. Ústrednou témou návštevy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bolo predstavenie práce OECD v oblasti poľnohospodárstva. Delegáciu OECD pred prednáškou bilaterálne prijal aj štátny tajomník Vladimír Vnuk.

V utorok 14. novembra 2023 sa na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočnila prednáška riaditeľky direktoriátu pre obchod a poľnohospodárstvo OECD Marion Jansen. Prednášku otvoril a delegáciu OECD privítal štátny tajomník rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vladimír Vnuk: ,,V kontexte súčasnej turbulentnej situácie na medzinárodnom trhu s poľnohospodárskymi komoditami je pre nás na ministerstve mimoriadnym prínosom každý odborník z medzinárodných štruktúr, ktorý nám poskytne vítaný nadhľad, prípadnú prognózu vývoja. Publikácia OECD-FAO pomáha tvorcom politiky lepšie sa pripraviť na určité situácie prostredníctvom výhľadovej analýzy na nasledujúcich 10 rokov.“

Ústrednou témou prednášky a diskusie s expertmi rezortu pôdohospodárstva bola práca a aktuálne výzvy v poľnohospodárstve z pohľadu OECD. ,,Direktoriát OECD pre obchod a poľnohospodárstvo poskytuje politické analýzy a odporúčania pre vlády s cieľom pomôcť kvalitnejšie rozvíjať obchodné, poľnohospodárske a rybárske politiky, ktoré prispejú k inkluzívnemu a udržateľnému rastu,” uviedla pri svojej prvej návšteve Slovenskej republiky Marion Jansen a predstavila vlajkové publikácie za oblasť poľnohospodárstva, ktoré OECD pravidelne publikuje každý rok. Ide o Poľnohospodársky výhľad OECD-FAO a Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD. 

Diskutovalo sa aj o trojitej výzve, ktorej aktuálne poľnohospodárstvo z pohľadu OECD čelí:

  1. Poskytovanie potravinovej bezpečnosti a výživy rastúcej svetovej populácii.
  2. Zabezpečenie živobytia miliónov ľudí pracujúcich pozdĺž potravinových reťazcov.
  3. Zabezpečenie environmentálnej udržateľnosti odvetvia.

Návšteva Marion Jansen potvrdzuje vysoký kredit, ktorý Slovenská republika v oblasti poľnohospodárstva v OECD dlhodobo má: „Slovenská republika má s direktoriátom pre obchod a poľnohospodárstvo OECD intenzívnu spoluprácu, preto bolo pre mňa prirodzené prijať vaše pozvanie a určite sa sem v budúcnosti rada vrátim,“  uzavrela Marion Jansen.

Program návštevy riaditeľky direktoriátu pre obchod a poľnohospodárstvo OECD Marion Jansen bude pokračovať v stredu 15. novembra 2023 na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde je naplánovaná  výberová celouniverzitná prednáška.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood