Facebook Statistics

Predvolebné letáky boli podľa ĽS-HZDS vytlačené „omylom“

05-10-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja dňa 28.9. 2010 obdržalo z centrály ĽS-HZDS list podpísaný Mgr. Ivanou Kaprálikovou, ústrednou tajomníčkou ĽS-HZDS, týkajúci sa medializovanej kauzy tlače letákov na účely predvolebnej propagácie tejto strany za štátne prostriedky. V liste sa okrem iného uvádza:

„Fakturácia tejto objednávky pre ministerstvo pôdohospodárstva SR bola vykonaná omylom , čiže išlo o omyl a nie o úmysel. Preto Vás žiadam, aby ste zaslali faktúru v celkovej sume 8250 € na ústredie ĽS-HZDS, ktorá následne túto faktúru uhradí.“

Radi by sme týmto spôsobom ĽS-HZDS a širokú verejnosť ubezpečili, že nám záleží na transparentnom a efektívnom vynakladaní verejných prostriedkov a práve preto sme sa rozhodli túto kauzu medializovať. Fakt, že ĽS-HZDS si svoj domnelý omyl priznáva až po tlačovej konferencii ministra Simona zo dňa 23. 9. 2010 a nikto z predstaviteľov tejto strany necítil potrebu toto flagrantné plytvanie so štátnymi peniazmi zastaviť ešte pred zadaním objednávky, vytlačením letákov a uhradením faktúry, snáď ani nepotrebuje komentár. Z uvedeného vyplýva, že sa museli naraz „pomýliť“ všetci, ktorí boli v tejto veci zainteresovaní: bývalé vedenie ministerstva ako zadávateľ objednávky, Výskumný ústav potravinársky ako dodávateľ a zhotoviteľ letákov (ministerstvo si podľa faktúry objednalo letáky na Agrokomplex 2010, a nie letáky propagujúce ĽS-HZDS!) a opäť ministerstvo pri uhradení faktúry.

Pripomíname, že MP, ŽP a RR podalo v súvislosti s touto kauzou trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci trestných činov Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku a Zneužívanie právomoci verejného činiteľa .

Hovorkyňa MP, ŽPaRR Katarína Ďurica, tel. č. +421 910 819 772, [email protected].
Odbor komunikácie s médiami MP, ŽPaRR, tel.č. 02/59 266 270, [email protected].


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood