Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Richard Takáč: Stredným odborným školám treba pomôcť, nie ich rušiť

23-01-2024

Liptovský Mikuláš  - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč navštívil v piatok 19. januára 2024 spolu so štátnym tajomníkom ministerstva školstva SR Slavomírom Partilom a primátorom mesta Liptovský Mikuláš Jánom Blcháčom Strednú odbornú školu polytechnickú, aby sa zúčastnil sa verejnej diskusie za jej záchranu.

„Už 150 rokov vychováva táto škola zameraná na potravinárstvo, poľnohospodárstvo či agroturizmus kvalifikovaných absolventov, ktorí sú okamžite pripravení pre prax. Cestou sem som mal milión dôvodov, prečo nesmie byť zrušená. Teraz, priamo po jej návšteve, mám tých dôvodov ešte viac,” vyhlásil minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Namiesto rušenia školy treba podľa ministra motivovať deti a ich rodičov už na základnej škole pri výbere stredoškolského štúdia.

Takmer všetky podniky v agrosektore zápasia nedostatkom odbornej kvalifikovanej sily, o potrebe výchovy novej generácie nehovoriac. Richard Takáč zdôraznil, že urobí maximum pre to, aby sa poľnohospodárske, potravinárske, strojárenské a agroturistické odbory nielen na Liptove, ale aj kdekoľvek na Slovensku zachovali a naďalej vychovávali mladú krv pre agrosektor.

„Podieľať sa na príprave odbornej pracovnej sily, podporovať duálne vzdelávanie na stredných školách, sústrediť sa aj na vedu, výskum a inovácie v spolupráci s vysokými školami - v tom je úloha ministerstva pôdohospodárstva. Pripravujeme spolu s akademickou pôdou a združením SK8 memorandum, ktorého súčasťou bude aj využitie finančných podporných mechanizmov napríklad z Programu rozvoja vidieka,“ dodal minister Richard Takáč.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood