Facebook Statistics

Riziko vývoja mikrobiálnej rezistencie (MR) spôsobenej kŕmením teliat mliekom obsahujúcim reziduá z antibiotík

03-02-2017

Úrad EFSA bol požiadaný: 1. Posúdiť riziko vývoja mikrobiálnej rezistencie (MR) spôsobenej kŕmením teliat kolostrom na farme, ktoré obsahuje potenciálne reziduá z antibiotík; 2. Posúdiť riziko vývoja MR spôsobenej kŕmením teliat na farme mliekom od kráv liečených antibiotikami počas laktácie a nadojeným mliekom počas obdobia po vysadení liečby; 3. Navrhnúť možnosti na zníženie rizika vývoja MR odvodených od takýchto postupov. Liečba dojníc počas suchého obdobia a počas laktácie je bežná v členských štátoch EÚ. Najčastejšie sa používajú penicilíny, samostatne alebo v kombinácií s aminoglykozidmi a cefalosporínmi. Hodnoty reziduí antimikrobiálnych látok sa znižujú s dĺžkou suchého obdobia. Keď je interval od začiatku sušiacej liečby až do pôrodu rovnako dlhý alebo dlhší ako je minimum predpísané v Sumári charakteristík produktu  pre antimikrobiálne látky, fekálne uvoľňovanie rezistentných baktérií nebude zvýšené, keď sú teľatá kŕmené kolostrom liečených kráv. Mlieko od kráv liečených antimikrobiálnou liečbou počas laktácie obsahuje značné reziduá v priebehu liečby a v období po vysadení liečby. Spotreba takéhoto mlieka bude viesť k zvýšeniu rezistentných baktérií vo fekáliách teliat. Existuje rozsah možných stanovísk pre obmedzenie kŕmenia takéhoto mlieka teľatám, ktoré by mohli byť zamerané na najvyššiu prioritu kriticky dôležitých antimikrobiálnych látok. Pri dojení kráv sa najčastejšie používajú Β-laktamázy, ktoré môžu znížiť koncentráciu β-laktámov. Možnosti na zníženie prítomnosti rezistentných baktérií v surovom mlieku alebo v kolostre sú prevažne založené na tepelnej inaktivácií.       

Viac informácií nájdete na webovom sídle úradu EFSA na adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4665