Facebook Statistics
Značka Kvality

Rozsudok Súdneho dvora k technikám cielenej mutagenézy

13-12-2018

Dňa 25. júla 2018 vyniesol Súdny dvor (SD) rozsudok k prejudiciálnemu konaniu podľa článku 267 ZF EÚ k posúdeniu zaradenia organizmov pripravených technikami cielenej mutagenézy. Podľa záverov SD sa tieto techniky radia do oblasti GMO a z uvedeného dôvodu budú musieť podliehať procesu hodnotenia rizika, spĺňať podmienky vysledovateľnosti a označovania v súlade s platbou legislatívou EÚ.

Rozhodnutie Súdneho dvora je dostupné na: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sk&td=ALL&num=C-528/16#

Podanie: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62016CN0528:SK:PDF

Ostatné info o NBT: https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/modern_biotech_en

Stanovisko SAM: https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/topics/explanatory_note_new_techniques_agricultural_biotechnology.pdf

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood