Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Seminár „Drevo a jeho možnosti“

03-05-2010

V rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva SR organizuje Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene v dňoch 25. – 27. mája 2010 odborný seminár „Drevo a jeho možnosti“. Je určený predstaviteľom obcí a územnej samosprávy a ich zariadeniam, ako aj podnikateľom v oblasti spracovania dreva. Viac v priloženej pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood