Facebook Statistics

Aktuality

Zemplínske poľovnícke dni

04-04-2019

Tento víkend 5.-7. apríla 2019 Vás v dome kultúry Sobrance čaká výstava trofejí poľovnej zveri spojená s odborným seminárom.

Okrem toho je pripravený bohatý program – sokoliarske predstavenie Sokoliarstvo – Kanát, Agiliti Psie centrum Pozitiv, bábkové divadlo BABADLO – Prešov, prezentácia Strednej odbornej školy lesníckej Prešov, vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Poľovníctvo a lesníctvo očami detí“ a predajná výstava poľovníckych potrieb.

Viac sa dozviete v priloženej pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood