Facebook Statistics

Aktuality

Hurá leto 2019 – domadické trhy

02-08-2019

Trhy v Domadiciach ponúknu zaujímavo a aktívne strávené popoludnie pre dospelých, deti i mládež. Svoje umenie budú prezentovať šikovní ľudoví umelci a remeselníci, chýbať nebude ani občerstvenie v podobe regionálnych špecialít. Program spestrí 1. ročník súťaže vo varení guláša a voľno-časové aktivity pre deti ako napr. jazda na koni, maľovanie na tvár, rôzne súťaže a ukážka policajnej práce.

Svoj priestor bude mať i Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj, ktorej pracovníci ochotne poskytnú informácie o činnosti NSRV SR a o aktuálnych výzvach Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Tešíme sa na Vás v príjemnej letnej atmosfére!

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood