Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Aktuality

Do výberu generálneho riaditeľa PPA bude priamo zainteresovaná odborná komisia

30-11-2020

K dnešnému dňu končí ako generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Tibor Guniš. Vzhľadom na to, že PPA i naďalej potrebuje profesionálne a transparentné manažovanie, vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyhlasuje nový výber kandidáta na pozíciu GR PPA, a to odbornou komisiou. Tá zaručí objektívny, transparentný a odborný proces výberu vhodného kandidáta.

„Aj napriek tomu, že počas troch mesiacov sa uskutočnili rozhovory s možnými kandidátmi, rozhodol som sa zvoliť náročnejší spôsob výberu,“ vyjadril sa minister Ján Mičovský.

Kritériá výberu kandidátov budú uplatnené na základe Metodiky vedenia výberových rozhovorov na pozície vrcholových manažérov, ktorej autorom je Martin Jakubek z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Vysoká odbornosť, skúsenosti z riadenia Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a iných štrukturálnych fondov, analytické a manažérske schopnosti, osobná integrita, schopnosť zvládať stres a výborné komunikačné zručnosti budú dôležitými predpokladmi pre výber nového generálneho riaditeľa PPA.

Minister Ján Mičovský od zajtra 1.12.2020 dočasne menuje ako generálneho riaditeľa PPA Jaroslava Jánoša, momentálne povereného riaditeľa odboru vnútornej kontroly, supervízie a ochrany finančných záujmov EÚ PPA. Štátny tajomník Andrej Gajdoš bude gestorom funkčnosti procesov vyplatenia priamych platieb a garantom transparentnosti a odbornosti fungovania Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Podmienky výberového konania budú dnes zverejnené na webovej stránke MPRV SR.

Výber kandidátov bude môcť verejnosť sledovať prostredníctvom online prenosu dňa 14. a 15. decembra 2020.