Facebook Statistics

Archív tlačových správ

Ministerstvo pomôže ovocinárom, zaktualizuje register ovocných sadov

23-12-2016

O klimatických zmenách, potrebe zachovania ovocinárstva v SR a možných spôsoboch podpory dnes na pôde rezortu financií rokovali ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná a minister financií Peter Kažimír s predstaviteľmi Ovocinárskej únie Slovenska. Na analýzu možných klimatických dopadov a stanovenie politiky v oblasti ovocinárstva bude MPRV SR v spolupráci s ovocinármi realizovať aktualizáciu registra ovocných sadov  v objeme tri a pol milióna eur.

  • Tri a pol milióna eur na aktualizáciu dát o stave pestovania ovocia na Slovensku
  • Spolupráca so 158 pestovateľmi najviac zasiahnutými neskorými mrazmi
  • Klimatické zmeny prinášajú nové riziká do sektora pestovania ovocia

„Klimatické zmeny prinášajú so sebou čoraz väčšie výkyvy počasia, na ktoré musíme reagovať. Pripravujeme preto nielen rizikový fond, ale v spolupráci s ovocinármi potrebujeme získať exaktné informácie o možných dopadoch. Slovensko nesmie o domáce ovocie prísť,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ministerstvo pôdohospodárstva a ministerstvo financií tak vynaložia na aktualizáciu registra ovocných sadov tri a pol milióna eur.

„Počasie je to, čo naozaj nevie nikto z nás ovplyvniť. Je preto dôležité aspoň vopred analyzovať, čo môžeme čakať a pripraviť sa na to. Som preto rád, že sme v tomto predvianočnom čase mohli vyčleniť túto sumu pre slovenských ovocinárov“, povedal minister financií Peter Kažimír.

Aktualizáciu registra ovocných sadov vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP). Od poškodených ovocinárov získava informácie o sadoch, pestovateľoch, plochách ovocných sadov aj ich technologickom stave. Dotazníky zasiela evidovaným ovocinárom v Registri ovocných sadov ÚKSÚP, plniacim si oznamovaciu povinnosť voči ÚKSÚP, ktorých priemerná produkcia daného ovocia v sade za roky 2013 - 2015 dosiahla v tonách na hektár viac ako 30 % priemeru konkrétneho druhu ovocia v sade za roky 2013 - 2015.

V roku 2016 zažili ovocinári v SR neskoré mrazy, aké tu neboli 65 rokov. Výrazne ovplyvnili 158 pestovateľov a 2 800 ha sadov. Mrazy zasiahli jablone, hrušky, broskyne, marhule, slivky, čerešne a jahody. Odhady agrorezortu ukazujú, že u najpestovanejších druhov ovocia klesla úroda na hektár medziročne u hrušiek o 40 % a u jabĺk dokonca o viac ako polovicu.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood