Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – riaditeľ odboru obchodnej politiky

16-12-2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)