Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber na funkciu: Štátny radca – manažér nezrovnalostí a koordinácie auditov, Oddelenie koordinácie auditov a administrácie nezrovnalostí

12-04-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)