Vyznamenania, ceny a záštity

Odovzdávanie rezortných vyznamenaní ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

01-03-2017