Podujatia

,,Postavenie vidieckych žien v poľnohospodárstve"

15-03-2019