Facebook Statistics

Podujatia

Kultúrny program v Expozícii NSRV SR na Agrokomplexe 2019

21-08-2019

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Agentúra pre rozvoj vidieka vás pozývajú na prehliadku expozície v pavilóne F počas konania 46. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2019, ktorá sa uskutoční 22. - 25. augusta 2019 v Nitre v areáli výstaviska agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p.

Pre návštevníkov je pripravený bohatý kultúrny program vrátane vystúpení ľudovoumeleckých súborov a vyhlásenia výsledkov 9. ročníka súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS.

Bližšie informácie nájdete v priloženom programe.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood