Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na odborný seminár

18-11-2008

VYUŽÍVANIE GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANIZMOV V POĽNOHOSPODÁRSTVE A POTRAVINÁRSTVE

termín: 1. 12. 2008

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)