Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu

14-09-2009

Národná sieť rozvoja vidieka – spájanie aktivít pre hospodársky a sociálny rozvoj vidieka

termín: 21. – 22. september 2009

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)