Vzdelávacie aktivity

Pôda – možnosti čerpania prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

23-04-2010

pozvánka na odbornú konferenciu

termín konania: 4.5.2010

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)