Vzdelávacie aktivity

2. medzinárodná konferencia Národnej siete rozvoja vidieka SR

15-11-2010

termín konania: 1.-2. decembra 2010

Cieľom konferencie je poskytnúť aktuálne informácie k implementácii PRV SR 2007-2013 a zároveň podporiť výmenu skúseností medzi zástupcami Riadiaceho orgánu pre PRV SR 2007-2013, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a miestnymi akčnými skupinami SR, ako aj umožniť vytvorenie partnerstiev v rámci projektov spolupráce medzi českými a slovenskými MAS.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)