Vzdelávacie aktivity

Agroenvironmet

01-12-2010

pozvánka na vzdelávací kurz

Povinnosť absolvovať kurz majú všetci poberatelia podpory z opatrenia Agroenvironmentálne platby v rámci PRV 2007-2013.

termín: 16. – 17. 12. 2010

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)