Vzdelávacie aktivity

POZVÁNKA NA SEMINÁR

04-06-2012

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach v spolupráci s Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre, Vás pozýva na jednodňový seminár zameraný na Zákon NR SR č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, určený pre veľkodistribútorov veterinárnych liekov

 

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, miestnosť č.A 1
Dátum seminára:  22. júna 2012, začiatok o 10.00 h

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)