Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na seminár

22-11-2012

"Nové hrozby v oblasti zdravia rastlín"

so zameraním na okrasné rastlinné druhy, dreviny, verejnú zeleň a medzinárodný obchod s rastlinami a rastlinným materiálom

termín: 11.12.2012

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)