Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na vzelávaciu aktivitu

08-04-2008

Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat

Modul 05 - Životné podmienky zvierat, welfare zvierat

13. – 15.05. 2008

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)