Štatút

Štatút Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

29-04-2008

Štatút Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, schválený uznesením vlády SR č. 84 z 9. februára 2011.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)