Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Školenie: „Ochrana zvierat počas usmrcovania“

19-05-2021

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vás pozýva na školenie:„Ochrana zvierat počas usmrcovania“,  modul: párnokopytníky a nepárnokopytníky organizované v súlade s  Nariadením vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania  (Akreditácia č.: 1570/2017/80/1)

 

Termín školenia:      31. máj 2021 ,  pondelok

Miesto školenia:       IVVL, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice

Odborný garant:      MVDr. Martina Gričová

Lektori školenia:       prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., MVDr. Vladimír Gajdoš

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood