Facebook Statistics

Slovensko je o krok bližšie k lepšej reforme európskeho poľnohospodárstva

18-03-2011

Vo štvrtok 17. marca 2011 prijala európska  Rada ministrov poľnohospodárstva v Bruseli dokument, ktorý určuje základné rámce pre činnosť Európskej komisie pri vypracovaní legislatívneho návrhu reformy SPP.

Ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsoltovi Simonovi, ktorý sa rokovania zúčastnil, sa do tohto významného dokumentu podarilo presadiť zásadné postoje Slovenskej republiky, určujúce smerovanie k lepšej, spravodlivejšej a efektívnejšej reforme európskej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

„Slovensku sa podarilo presadiť do textu dokumentu, že reforma zostane dvoj-pilierová  a zároveň poukázať na nesúlad so zastropovaním platieb podľa veľkosti fariem. Ďalej sa nám podarilo presadiť, aby bola reforma SPP zameraná na aktívnych farmárov,“ uvádza minister Simon.

Podotkol, že  Európska komisia sa bude zaoberať vzťahmi  prvovýroba – spracovateľ – obchod a intenzívne  hľadať riešenia, aby pridaná hodnota bola primerane rozdelená na všetkých úrovniach. Nemenej dôležitým bude podľa jeho slov spravodlivejšie rozdelenie priamych platieb medzi členskými štátmi. Reforma bude podporovať zlepšenie prístupu na trh prostredníctvom priameho predaja a zároveň umožňuje  pokračovať v dobrovoľnej viazanosti podpôr v záujme zachovania niektorých poľnohospodárskych sektorov, pričom sa vytvorí dostatočná pružnosť na národnej úrovni.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood