Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


BAA British Agrochemicals Association
Britské združenie pre agrochemikálie
BAB born after the (feed) ban
narodený po zákaze (kŕmenia mäsovokostnou múčkou)
BABFO British Association for Bio-fuels and Oils
Britské združenie pre biopalivá a oleje
BAI Bureau of Animal Industry
Úrad živočíšnej výroby
BALM(Nemecko) Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Markt Ordnungen
Federálny úrad pre reguláciu poľnohospodárskeho trhu
BAP Multiannual research action programme (EHS) in field of biotechnology (1985-89)
Akčný program pre biotechnológie
BAPSA Budget annexe des prestations sociales agricoles
Poľnohospodársky fond sociálneho zabezpečenia
BARR Board on Agriculture and Renewable Resources
Výbor pre poľnohospodárstvo a obnoviteľné zdroje
BASE British Association of Sheep Exporters
Britské združenie vývozcov oviec
BBP Biotechnology for Biodiversity Platform
Program biotechnológií Európskej komisie zameraný na biodiverzitu
BCC Business Cooperation Centres
centrá pre obchodnú spoluprácu
BCE British Cereal Exports
britský export obilia
BCLP environmental and cultural landscape payments
platby na prírodné a kultúrne dedičstvo
BCMS British Cattle Movement Service
Britský úrad pre pohyb dobytka
BCZ(Belgicko) Belgische confederatie va de zuivelindustrie
Belgické mliekárske združenie
BDI Bundesverband der Deutschen Industrie
Nemecká priemyselná federácia
BEA(USA) Bureau of Economic Analysis
Výbor pre ekonomické analýzy
BES British Ecological Society
Britská ekologická spoločnosť
BEUC Bureau Europeen des Unions de Consommateurs
Európsky výbor spotrebiteľských zväzov
BEUC European Consumers´ Organisation
Zväz európskych spotrebiteľov

« 45 records, 3 pages, current page 1 »

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood