Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


DAFC Danish Agriculture and Food Council
Dánska rada pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo
DARD Department of Agriculture and rural development in Northern Ireland
Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Severného Írska
DBES data based export scheme
exportný systém založený na údajoch
DBG Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft
Nemecká pôdoznalecká spoločnosť
DBV(Nemecko) Deutsches Bauernverband
Nemecký zväz farmárov
DCP draft common position
návrh spoločného stanoviska
DDB Danish Dairy Board
Dánska mliekárska federácia
DEFRA(Veľká Británia) Department for Environment, Food and Rural Affairs
Ministerstvo životného prostredia, výživy a vidieckych záležitostí (predtým MAFF)
DEIP Dairy Export Incentive Programme
Program stimulácie vývozu mlieka
DETR(Veľká Británia) Department of the Environment, Transport and the Regions
Ministerstvo pre životné prostredie, dopravu a regióny
DETs differentional export taxes
diferenčné exportné dane
DFA draft final act
návrh záverečného aktu
DFD dark-firm-dry meat
tmavé, tvrdé, suché mäso
DFI direct foreign investment
priama zahraničná investícia
DIF(Veľká Británia) Dairy Industry Federation
Britská mliekárska federácia
DIHT Deutschen Industrie und Handelstag
Nemecká priemyselná a obchodná komora
DIP disaster payments
platby za škody spôsobené prírodnými pohromami
DJF Danmarks Jordbrugs-Forskning
Dánsky ústav pre poľnohospodárske vedy
DLR(Dánsko) Dansk Landbrugs Realkreditfond
Dánska organizácia pre poľnohospodárske úvery
DMK Deutsches Maiskomitee
Nemecký výbor pre kukuricu

« 28 records, 2 pages, current page 1 »

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood