Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


FABBL(Veľká Británia) Farm Assured British Beef and Lamb Scheme
Systém na podporu dôvery obchodníkov a spotrebiteľov v hovädzie a jahňacie mäso pochádzajúce z Británie
FAC Food Aid Convention
Konvencia o potravinovej pomoci
FADN Farm Accountancy Data Network
Informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva
FAFPAS Fédération des associations de Fabricants de Produits Alimentaires Surgéles
Európska federácia asociácií producentov mrazených potravín
FAIBP Federation des associations de L´industrie des Bouillons et Potages de la CEE
Federácia asociácií výrobcov bujónov a polievok EÚ
FAIP Farm Animal Industrial Platform
Program biotechnológií Európskej komisie zameraný na veľkovýrobné formy chovu zvierat
FAIR Specific research, technological development and demonstration programme in the field of agriculture and fisheries (1994 98)
Špecifický výskumný program v oblasti poľnohospodárstva a rybárstva
FAL(Nemecko) Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
Spolkový výskumný ústav poľnohospodársky
FAMMU Foreign Agricultural Markets Monitoring Unit
Monitorovacia jednotka pre zahraničné poľnohospodárske trhy
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations
Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo
FAOPY FAO´s production yearbook
Produkčná ročenka FAO
FAOTY FAO´s trade yearbook
Obchodná ročenka FAO
FAPRI Food and Agricultural Policy Research Institute
Výskumný ústav potravinárskej a poľnohospodárskej politiky
FARRE(Francúzsko) Forum de l´agriculture Raisonnée Respectueuse de l´Environment
Združenie pre udržateľné poľnohospodárstvo
FAS(USA) Foreign Agricultural Service
Servis USDA pre zahraničné poľnohospodárstvo
FAUDIT FEOGA Auditing System
Systém kontroly FEOGA
FAWC Farm Animal Welfare Council
Rada pre welfare hospodárskych zvierat
FCBs farmer controlled businesses
farmármi kontrolované podnikanie
FCOJ Frozen Concentrated Orange Juice
mrazený koncentrát pomarančovej šťavy
FCR Feed Conversion Ratio
miera konverzie krmív

« 85 records, 5 pages, current page 1 »

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood